Kompleksowe prace w ogrodzie – zakres wykonywanych prac

Podstawowe etapy najczęściej wykonywanych prac ogrodniczych przez REM Ogrody

Zakładanie trawnika sianego lub z rolki:

 1. projekt ogrodu ryutPrzygotowanie podłoża pod przyszły trawnik , plantowanie.
 2. Nawiezienie żyznej ziemi , rozprowadzenie tej ziemi.
 3. Wysianie nasion lub położenie trawy rolowanej, wałowanie, przysypanie nasion trawy.
 4. Jednorazowe podlanie trawy.

Układanie kostki brukowej , chodników, tarasów z kamienia lub kostki

 1. Wyłyżkowanie ziemi pod podbudowę
 2. Zasypanie wykonanego wykopu klińcem ( kamieniem o różnej frakcji )
 3. Rozprowadzenie i zagęszczenie  klińca maszynowo.
 4. Wykonanie obrzeży lub krawężników.
 5. Wykonanie ostatniej sypkiej warstwy z piachu lub drobnego kamienia.
 6. Ułożenie kostki brukowej, płyt lub kamienia .
 7. Ubicie kostki

Wykonanie automatycznego nawodnienia terenu.

 1. Zaplanowanie  systemu z uwzględnieniem istniejących i planowanych roślin i małej architektury ogrodowej.
 2. Wykonanie rowów do rozprowadzenia rur.
 3. Ułożenie rur nawadniających i kropelkowych oraz kabli do sterownika .
 4. Instalacja stojanów i dysz do spryskiwaczy.
 5. Montaż sterownika oraz czujnika deszczu.
 6. Montaż elektrozaworów w skrzynce rewizyjnej
 7. Montaż ewentualnego Hydroforu (jeśli coś. w sieci jest zbyt małe. Doprowadzenie wody z instalacji)
 8. Próba systemu .
 9. Zasypanie rowów i skrzynek.
Ogród kraków

projekty ogrodów – ogrodzenia, mała architetkura, rośliny

Odwodnienie terenu:

 1. Wykonanie wykopu – rowu na drenaż.
 2. Ułożenie rury drenarskiej w otulinie.
 3. Zasypanie drenu kamieniami – otoczakami.
 4. Zasypanie ziemią rowu.
 5. Usuniecie pozostałego nadmiaru ziemi.

Taras drewniany na podłożu ziemnym:

 1. Ukształtowanie terenu.
 2. Zabetonowanie cokołów betonowych z prętami nagwintowanymi.
 3. Wyłożenie włókniny i zasypanie jej kamieniem.
 4. Wykonanie konstrukcji nośnej z drewna, z zakotwieniem na w/w prętach gwintowanych.
 5. Przymocowanie desek tarasowych ryflowanych do konstrukcji.
 6. Montaż desek czołowych i elementów wykończeniowych.
 7. Olejowanie desek.

Wykonanie muru oporowego:

 1. Wykonanie wykopu
 2. Zbrojenie części poziomej.
 3. Wylanie betonu w w/w części.
 4. Wykonanie szalunku do części nadziemnej.
 5. Zbrojenie części nadziemnej
 6. Wylanie betonu.
 7. Rozszalowanie
 8. Zasypanie powstałych dziur w ziemi po wykopie.


Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznie: 880 580 007
adres e-mail: ogrody.robert@gmail.com