ogrody.robert@gmail.com

Prace ogrodnicze

Prace ogrodnicze

Usługi ogrodnicze świadczone przez REM Ogrody podzielone są na kilka etapów – kliknij i sprawdź jak przebiega współpraca z Nami

Kontakt z klientem

Kontakt z Naszą firmą to pierwszy etap współpracy. Podczas rozmowy telefonicznej, czy przez pocztę e-mail jesteśmy w stanie ocenić jak wiele pracy będziemy musieli wspólnie podjąć, aby klient był w pełni zadowolony z naszych usług.

Oględziny terenu

Podczas oględzin terenu na którym wykonywane będą prace ogrodnicze ważna jest dokładna ocena wielkości planowanych prac ogrodniczych. Wiele firm podejmuje się wykonywania robót ziemnych czy pielęgnacyjnych bez sprawdzenia jak duży zakres prac obejmuje zamówienie. W REM Ogrody dokładnie przygotowujemy się do pracy w terenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować terminowość wykonywanych prac.

Twój teren – twoje wymagania

Na tym etapie nasz przedstawiciel przeprowadza rozmowę dotyczącą wymaganego przez klienta efektu końcowego prac wykonywanych przez REM Ogrody. Dzięki szczerej rozmowie z klientem możemy przygotować projekt prac, oraz dobrać materiały które spełnią oczekiwania inwestora.

Jeśli Zleceniodawca życzy sobie wykonania projektu ogrodu spotkanie z Panią architekt (płatność za projekt ustalana niezależnie od realizacji z architekt terenów zielonych) LUB ustalenie planu prac bezpośrednio z przedstawicielem firmy REM wg własnych pomysłów na urządzenie ogrodu.

Dlaczego takie ceny i dlaczego my: Przy wyborze oferty cenowej naszych usług, które dla Państwa świadczymy oraz zaproponowanych cen materiałów prosimy uwzględnić następujące czynniki oprócz ceny:

-Jakość materiałów są one z najwyższej pułki, nie preferujemy/polecamy materiałów z Hipermarketów ( chyba że mamy pewność, iż ich jakość jest dobra). Oczywiście na Państwa życzenie zakupimy materiały we wskazanym miejscu.

-Nasze doświadczenie w zagospodarowaniu terenu wokoło Państwa posesji jest kilkunastoletnie.

-Nie pracujemy z naciskiem na szybkość i jak największą ilość klientów tak, jak to wygląda przy zleceniach np. publicznych, czy wykonywanych przez osoby nie prowadzących działalności gospodarczej.

– Niska cena usługi i materiału to z doświadczenia nie jest oferta najtańsza, bardzo często warto zastanowić się przy analizie ofert, również nad innymi czynnikami ( może się okazać na przestrzeni kilku lat po wykonaniu że była ona najtańsza).

– W licznych przypadkach proponujemy ceny na materiały producenta pomniejszone o nasz upust.

– Dajemy Państwu gwarancję na nasze usługi a na materiały dostarczone przez nas gwarancję producenta.

– Podpisujemy z naszymi Klientami umowy, które zabezpieczają obydwie zainteresowane strony.

– Posiadamy ubezpieczenie na błędy w sztuce wynikłe podczas prac w firmie Inter-Risk.

– Wykonujemy zlecenia trudne ( np. ze względu na ukształtowanie terenu, wody gruntowe itp.), których nie chcą się podjąć inne firmy.

Koszty wyceny prac zwracane są w przypadku zlecenia wykonania prac naszej firmie.

Podpisanie umowy

To kluczowy etap wieńczący przygotowania do rozpoczęcia realizowania ustalonych wcześniej planów. Umowa zabezpiecza interesy klienta, ustala jasne terminy i koszty wykonania usług ogrodniczych czy prac ziemnych i terenowych.

Podpisanie umowy

To kluczowy etap wieńczący przygotowania do rozpoczęcia realizowania ustalonych wcześniej planów. Umowa zabezpiecza interesy klienta, ustala jasne terminy i koszty wykonania usług ogrodniczych czy prac ziemnych i terenowych.

Środki na materiały pobierane będą w miarę potrzeb i w miarę postępu prac.

Zakończenie prac i przedstawienie całościowego rozliczenia, rozliczenie ostateczne prac i materiałów.