ogrody.robert@gmail.com

Pielęgnacja drzew

Drzewka ogrodowe w polskich warunkach klimatycznych

Praca w koronach drzew ogrodowych dzieli się na trzy grupy: ścinki sekcyjne, cięcia techniczne oraz sanitarne.

Pielęgnacja drzew przez wycinkę sekcyjną

Wycinka sekcyjna drzew jest konieczna tam, gdzie nie ma miejsca na obalanie drzewa bezpośrednio z ziemi – pomiędzy budynkami, w pobliżu linii energetycznych, telefonicznych itp. Zabiegi tego typu polegają na dzieleniu drzewa na części i opuszczanie jego elementów za pomocą specjalistycznego sprzętu, działającego na zasadzie kabestanu. Technika ta zapewnia pełną kontrolę nad kierunkiem opadania odciętych gałęzi, oraz pnia drzewa i daje pełną gwarancję bezpieczeństwa prowadzonych prac. Cięcia przeprowadza się ze zwyżki, lub, jeśli nie ma takiej możliwości ze względu na zabudowanie czy warunki terenowe z wykorzystaniem technik alpinistycznych – drwal wspina się na drzewo za pomocą lin, po czym przystępuje do wycinki.

Cięcia techniczne drzew

Kolejnym aspektem prac w koronach są cięcia techniczne – mają miejsce wszędzie tam, gdzie elementy koron drzew wchodzą w kolizję z otaczające je infrastrukturą.  Pojęcie to obejmuje między innymi: wycinkę konarów wiszących nad jezdniami, chodnikami, itp., prześwietlanie koron zasłaniających okna biur, czy domów mieszkalnych, oraz usuwanie gałęzi stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla linii energetycznych, czy telefonicznych.

Cięcia pielęgnacyjne drzew

Cięcia pielęgnacyjne, inaczej sanitarne, polegają na usuwaniu obumarłych, oraz obumierających gałęzi, a także tych krzyżujących się oraz wyłamanych, w celu poprawienia stanu zdrowotnego drzewa.  Kategoria cięć pielęgnacyjnych zawiera w sobie także redukcje korony celem których jest obniżenie środka ciężkości drzewa, co skutkuje zabezpieczeniem go przed wiatrowałem. Pielęgnacje winny być prowadzone przez wykwalifikowany personel, aby nie doprowadzić do uszkodzenia, lub obniżenia żywotności pielęgnowanego drzewa. Należy przy tym pamiętać, iż każdy gatunek drzewa inaczej reaguje na cięcia, co powinno być brane pod uwagę w trakcie planowania prac w koronie drzewa.

 

Arborystyka – dlaczego wykonuje się prace przy pielęgnacji i cięciu drzew

Cięcie drzew symuluje ich wzrost – dzięki odpowiedniemu przycinaniu wierzchołków pędów wywołuje zagęszczenie rośliny poniżej punktu przycięcia.
Cięcie młodych drzew ma pomóc w przyjęciu się rośliny w miejscu przesadzenia, a poprzez zagęszczenie korony pozytywnie wpływa na trwałość drzewa i odporność na złamanie.

Przycinanie drzew ozdobnych i hodowlanych na działkach czy posesjach należy uzależnić zarówno od kondycji drzewa jak również jego wieku. Im roślina starsza – tym trudniej znosi przycinanie, a w przypadku niektórych gatunków wywołuje również częste infekcje i rozkład drzewa postępujący w jego głąb.

Ochrona drzew, ich pielęgnacja i przycinanie przy obiektach zabytkowych

Warto zwrócić uwagę na przepisy prawne związane z usługami ogrodniczymi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 r. wymaga, aby prace przy pielęgnacji i utrzymaniu drzew i krzewów prowadzone były po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniego organu.

Przycinanie drzew na posesjach prywatnych

Prace przy pielęgnacji i przycinaniu drzew na terenach prywatnych przeprowadzane powinny być zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji rekomenduje się zatrudnianie firm posiadających odpowiednią wiedzę, sprzęt i doświadczenie w pielęgnacji drzew niskich jak i wysokich.
Podczas prac pielęgnacyjnych zarówno drzew ozdobnych, hodowlanych czy będących zielenią miejską należy uwzględnić budowę drzewa – wielkość korony oraz szacunkową wielkość systemu korzeniowego, aby dobrać zakres prac przy przycinaniu drzewa. Nieodpowiednio przeprowadzone przycinanie możne doprowadzić do zaburzenia bilansu energetycznego drzewa.

Drzewa na terenach miejskich pełnią niezwykle wiele ważnych funkcji ekologicznych, warto zachować je w odpowiednim stanie. Aby pogodzić proces wzrostu drzewa z miejskim otoczeniem należy regularnie dokonywać przycinania, aby:

  • uniknąć narastania drzewa na budynki
  • usunąć posusz z korony drzewa przed jego samoczynnym lub wywołanym wiatrem opadnięciem (i wywołanym przez to szkodami za które może odpowiadać właściciel terenu)
  • ograniczyć rozrost drzew słabych lub uszkodzonych niefachowym cięciem
  • pobudzenie regeneracji starych drzew i rozbudowy korony drzewa bliżej pnia

Prawidłowe przycinanie drzew

Istnieje zestaw technik prawidłowego przycinania korony drzew zależny od klasyfikacji (pielęgnacyjne i techniczne) i rodzajów cięć (od sanitarnych, korygujących po redukujące koronę drzewa).
Przeprowadzenie prawidłowego cięcia drzewa zależne jest od celu, których chcemy osiągnąć. Podczas prac pielęgnacyjnych szczególnie ważne jest dobranie odpowiednich części korony drzewa do przycięcia. Od doboru odpowiedniego miejsca zależny będzie dalszy rozwój rośliny. Popełnianie błędów przy pielęgnacji drzew wywołać może rozrastanie się drzewa w sposób nieprawidłowy. Wady w budowie korony drzewa mogą doprowadzić do zdeformowania oraz nienaturalnego pokroju i np. rozwidleń konarów, które mogą nie utrzymać naprężenia drzewa przy trudnych warunkach atmosferycznych.
Cięcia techniczne drzew powinny być wykonywane w zgodzie ze sztuką pielęgnacji zieleni, obejmować niezbędną redukcję gałęzi czy konarów drzew, oraz zachowaniu statyki drzewa, aby rozwijało się ono prawidłowo. W ramach prac pielęgnacyjnych wykonać można również przerzedzenie korony, czy obniżenie wierzchołka.

Termin przeprowadzania pielęgnacji korony drzew.

Warto skonsultować przeprowadzanie prac przy profesjonalnym przycinaniu drzew z technikami ogrodnictwa, aby zaplanować zabiegi w odpowiednim terminie. W zależności od gatunku drzewa jego pielęgnacja możliwa jest w wybranych miesiącach. Dla popularnych w Krakowie gatunków brzozy, grabu, klonu, orzecha, orzesznika, skrzydłorzecha, czy magnolii cięcia pielęgnacyjne i techniczne przeprowadza się w odpowiednim dla nich okresie.
Znając gatunki drzew przeznaczonych do przycinania można zastosować odpowiednie metody ograniczające wpływ cięcia na gatunki nie znoszące cięcia.