ogrody.robert@gmail.com

Nawadnianie ogrodów

Utrzymanie ogrodu w znakomitym stanie to prawdziwe wyzwanie dla miłośników przydomowych terenów zielonych. Zapewnienie wszystkim roślinom optymalnej ilości wody, dostarczanej w idealnym czasie nie wiąże się jednak z wyrzeczeniami dla właścicieli ogrodu. Nowoczesne systemy zapewniające nawadnianie ogrodu pozwalają na automatyczne podlewanie ogrodu i gwarantują prawidłowy wzrost ogrodowych roślin, bez względu na warunki pogodowe – również w domach na terenie miasta Kraków możliwe jest utrzymanie ogrodów w znakomitym stanie bez dużego zaangażowanie się w prace ogrodnicze.

Prawidłowo przeprowadzony montaż instalacji nawadniania ogrodów wiąże się z przeprowadzonymi wcześniej oględzinami terenu, oceny zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych stref ogrodniczych, oraz powierzchni jaka objęta zostanie systemem nawadniającym.

Nawadnianie ogrodu – dobór odpowiedniego systemu

Dobranie odpowiedniego do potrzeb oraz budżetu klienta systemu nawadniającego ogród jest podstawowym zadaniem jakie firmy REM Ogrody wykonują po przeprowadzeniu oględzin terenu oraz ustaleniach z klientem. Dzięki uzyskaniu pełni informacji odnośnie oczekiwań inwestora, warunków terenowych na działce z ogrodem, oraz dostępnego budżetu można wykonać projekt nawadniania ogrodowego.

Systemy nawadniania ogrodów opierają się na sekcjach nawadniających, które odpowiadają za prawidłową pracę zraszaczy oraz linii kropelkujących zamontowanych w różnych częściach ogrodu. Podczas prac planistycznych wydzielone strefy (według zapotrzebowania na wodę, oraz ustalonego dla nich sposobu nawadniania) łączone są w sekcje systemu nawadniającego. Każda z nich musi uzyskać osobne przyłącze do elektrozaworów wodnych. Sam proces montażu instalacji nawadniającej ogród przeprowadza się przed wysianiem trawy oraz zakładaniem rabatek kwiatowych. Zakładanie systemu nawadniającego w przypadku zastania ogrodu z zasadzonymi roślinami jest tak samo możliwe, wymagać będzie bardziej precyzyjnych prac przy przycinaniu drani trawnika.

nawadnianie ogrodu zraszaczami
Poszczególne etapy pracy przy montażu nawodnienia ogrodu podzielone są na:

  1. Prace ziemne
  2. Układanie orurowania
  3. Montaż sterownika nawadniania ogrodowego
  4. Montaż sekcji systemu nawadniającego: linie kropelkujące, taśmy kropelkujące oraz głowice zraszaczy ogrodowych.
  5. Oczyszczenie i regulacja systemu

Zamontowanie kompletnego układu nawadniającego ogród wymaga przeprowadzenia prac ziemnych. W przypadku, gdy na terenie w którym system ma zostać zamontowany zasiany jest już trawnik konieczne jest nacięcie drani oraz rozchylenie jej na szerokość umożliwiającą wykonanie wykopu na rury prowadzące wodę. Poza poprowadzeniem rur zasilających w wodę na terenie ogrodu układa się zgodnie z planem nawadniania ogrodu poszczególne sekcje.

W skład sekcji nawadniających wchodzą linie kropelkujące i taśmy. Rozkładane są one w miejscach, gdzie sadzone będą krzewy, kwiaty oraz drzewa. Na etapie projektowania systemu automatycznego nawadniania dobrze jest ustalić jakiego typu rośliny będą znajdować się w ogrodzie, co pozwoli dobrać wydajność linii kropelkujących i jej odpowiednie zagęszczenie w sekcji ogrodu. Linie kropelkujące mocuje się do podłoża przy użyciu dostarczonych przez producentów szpilek. Rurki tej sekcji maskuje się warstwą ściółki która idealnie ją pokrywa i zapewnia odpowiedni przepływ wody do korzeni roślin.

zraszacze systemu nawadniania ogroduOstatnim elementem montażu sekcji nawadniających są zwykle zraszacze trawnikowe. Podłączane są do rur zasilających po możliwie najkrótszym torze, aby zachować maksymalne do uzyskania ciśnienie wody. Rury do nawadniania automatycznego najpierw układane są w wykopanych rowach, a potem są docinane do odpowiedniej odległości. Rurki doprowadzające wodę do zraszaczy ogrodowych zwykle mają średnicę 20mm. Zraszacze ogrodowe montowane są tak, aby głowice nie wystawały ponad powierzchnię, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia przy koszeniu trawnika. Zraszacze statyczne podczas pracy wysuwają się pod wpływem ciśnienia wody ponad powierzchnię trawnika. Ich prawidłowa regulacja przed zakończeniem tego etapu prac gwarantuje, że woda z nich nie będzie wylewana na ścieżki ogrodowe, zamiast równomiernego nawadniania trawy.

Sterownik systemu nawadniania ogrodu

Układ nawadniający ogród nie możne sprawnie pracować bez odpowiedniego przyłącza do instalacji wodnej posesji. Równolegle do prac nad poprowadzeniem zasilenia zraszaczy i taśm nawadniających przygotowane zostaje przyłącze wody do podlewania ogrodu.

Sterownik oraz elektrozawory nawadniania wymagają podłączenia do wody pod odpowiednim ciśnieniem, oraz zasilania elektrycznego. Wykwalifikowani pracownicy REM Ogrody wykonują prace przyłączeniowe w sposób jak najmniej ingerujący w estetykę budynku – rury z wodą, oraz kable elektryczne prowadzone są od przyłącza wody do skrzynki ze sterownikiem i elektrozaworami pod ziemią. Skrzynki te umiejscawia się w dostępnym miejscu, jednak z zachowaniem zasady umiejętnego zamaskowania ich (pod chodnikiem ogrodowym, tarasem). Kluczowym elementem jest podłączenie poszczególnych sekcji z elektrozaworami i sterownikiem.

Aby nawadnianie ogrodu działało sprawnie, woda musi pod odpowiednim ciśnieniem pokonywać drogę od elektrozaworów, przez rury doprowadzające po sekcje rozprowadzające nawodnienie do zraszaczy i taśm kropelkujących. W ostatnim etapie prac wykonuje się regulację automatycznego systemu nawadniania ogrodu – zaczyna się ona od swobodnego przepuszczenia wody przez całą instalację, co gwarantuje przepłukanie wszystkich dróg prowadzących wodę. Ewentualne zanieczyszczenia oraz piasek, który dostałby się podczas montażu mógłby blokować swobodny przepływ wody w systemie nawadniającym. Na koniec przychodzi czas, aby wyregulować głowice zraszaczy ogrodowych i ponowne sprawdzenie, czy wszystkie sekcje nawadniające prawidłowo podlewają ogród.

Programowanie sterownika systemu.

Pracownicy zakładający nawodnienie ogrodowe przeprowadzają również programowanie sterownika całego systemu. W zależności od wielkości ogrodu, a za tym ilości sekcji nawadniających wybierany jest optymalny model urządzenia sterującego. Kontrolery nawodnienia programujemy według życzeń klienta – ustalając dni, oraz godziny pracy systemu. Wysokiej klasy systemy nawadniające można wyposażyć również w czujniki deszczu, które wstrzymują zraszanie trawników i nawadnianie ogrodu w deszczowe dni.

rury nawadniające
Ważne przy montażu rur nawadniających

Podczas wykonywania prac ziemnych, których celem jest poprowadzenie w wykopie rur z wodą zasilającą system wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach miejsc, gdzie rosną rośliny. Pod powierzchnią mogą znajdować się korzenie krzewów i drzew, których naruszenie może bezpowrotnie uszkodzić roślinę. Podczas prac projektowych nad systemem nawadniającym ogród bierzemy pod uwagę rodzaj roślin i spodziewane ukorzenienie, co pozwala poprowadzić podziemne rury z wodą z dala od tych miejsc.

Skontaktuj się

Poznaj indywidualną wycenę - kliknij, napisz, zadzwoń!!

Zapraszamy do skontaktowania się z firmą REM Ogrody Kraków – uzyskasz indywidualną wycenę montażu instalacji nawadniającej ogrody. Wykonujemy instalacje automatycznego nawadniania i podlewania trawników i ogrodów na terenie posesji prywatnych, oraz przy obiektach firm i instytucji na terenie miasta Kraków, oraz w woj. Małopolskim